13.06.15

тестування після 7 класу


Підготовка до контрольної роботи за курс 7-го класу у форматі ЗНО

 

Завдання 1–6 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бали)

 

1. Виберіть правильне визначення:
  А    Б    В     Г  
А  Речовина – це те, з чого складаються тіла;Б  Речовина – це те, з чого зроблені тіла;

В  Речовина – це те, з чого виготовлені тіла;

Г  Речовина – це будь-який об’єкт в природі.

 

2. Зазначте рядок утворений лише металами:
  А    Б    В     Г  
А  Ca,  Mg,  Na,  Si;Б  B,  C,  P,  O;

В  Al,  Zn,  Ba,  Na;

Г  Hg,  Cl,  Mn,  Ba.

 

3. Визначте формулу складної речовини:

А  K2O;
  А    Б    В     Г  
Б  N2;В  Br2;

Г  Cu.

 

4. Визначте правильне твердження щодо молекули води:

А  містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену;

Б  складається з одного атома Гідрогену і двох атомів Оксигену;

В  складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену;
  А    Б    В     Г  
Г  складається з двох атомів одного хімічного елемента. 

5. Визначте валентність Фосфору у сполуці РН3:

А  I;
  А    Б    В     Г  
Б  II;В  III;

Г  IV.

 

6. Визначте формулу речовини, яка записана правильно, відповідно до валентностей хімічних елементів:
  А    Б    В     Г  
А  BO3;Б  CaO;

В  Al2O;

Г  NaO.

1. Позначте визначення індексу:

А   число, яке записується перед хімічною формулою і позначає кількість молекул або окремих атомів даної речовини;
  А    Б    В     Г  
Б   число, яке записується після хімічної формули і позначає  кількість молекул або окремих атомів даної речовини;В   число, яке позначає кількість молекул;

Г   число, яке позначає кількість окремих атомів у молекулі даної речовини.

 

2. Зазначте рядок утворений лише неметалами:

 
  А    Б    В     Г  
А  Cl,  Br,  Al,  Si;Б  S,  P,  C,  K;

В  Na,  Cu,  Zn,  Fe;

Г  F,  N,  B,  H.

 

3. Визначте формулу простої речовини:

 
  А    Б    В     Г  
А  NaCl;Б  N2O5;

В  Ag;

Г  KI.

 

4. Визначте правильне твердження щодо молекули води:

 
  А    Б    В     Г  
А  містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену;Б  складається з одного атома Гідрогену і двох атомів Оксигену;

В  складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену;

Г  складається з двох атомів одного хімічного елемента.

 

5. Визначте валентність Сульфуру у сполуці SO2:
  А    Б    В     Г  
А  I;Б  II;

В  III;

Г  IV.

 

6. Визначте формулу речовини, яка записана правильно, відповідно до валентностей хімічних елементів:

А  Br2O4;
  А    Б    В     Г  
Б  ZnO;В  LiO;

Г  SO5.

 

У завданнях 7–9 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений БУКВОЮ. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Перенесіть позначки до бланка відповідей.

(Кожна правильна відповідність – 0,25 балів)

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 
7. Установіть відповідність між відносною атомною масою хімічного елемента та його назвою:
 

1  12;
А  Оксиген;
2  31;
Б  Сульфур;
3  32;
В  Карбон;
4  16.
Г  Фосфор.

 8. Установіть відповідність між символом хімічного елемента та його назвою:

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1  Mn;
А  Бром;
2  Br;
Б  Нітроген;
3  N;
В  Аурум;
4  Au.
Г  Манган.

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність між формулою речовини та загальною кількістю атомів в ній:

 

1  CaSO4;
А  6;
2  ZnO;
Б  3;
3  H2S;
В  13;
4  Mg3(PO4)2.
Г  2.

 7. Установіть відповідність між відносною атомною масою хімічного елемента та його назвою

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1  35;
А  Натрій;
2  40;
Б  Ферум;
3  56;
В  Хлор;
4  23.
Г  Кальцій.

 

8. Установіть відповідність між символом хімічного елемента та його назвою

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1  Si;
А  Оксиген;
2  O;
Б  Купрум;
3  Cu;
В  Бор;
4  B.
Г  Силіцій.

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність між формулою речовини та загальною кількістю атомів у ній:

 

1  CaS;
А  4;
2  MgCO3;
Б  2;
3  Al2(SO4)3;
В 17;
4  NH3;
Г  5.

 

 

У завданнях 10–12 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Зробіть позначки у бланку відповідей.

(Правильна послідовність – 1 бал)

 

10. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску:

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 


А  випарювання;

Б  фільтрування;

В  дія магнітом;

Г  розчинення.

 

 

11. Розташуйте речовини у порядку збільшення їх молекулярної маси:

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 


А  CO2;

Б  Al2S3;

В  Cl2;

Г  H2SO4.

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

12. Розташуйте речовини у порядку збільшення вмісту (масової частки) Оксигену:

 

А  N2O;

Б  CO;

В  SO2;

Г  CaO.

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

10. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші цукру, дерев’яних та залізних ошурок:

 

А  випарювання;

Б  дія магнітом;

В  розчинення;

Г  фільтрування.

 

11. Розташуйте речовини у порядку збільшення їх молекулярної маси:

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 


А  Вr2;

Б  MgO;

В  H3PO4;

Г  P2O5.

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

12. Розташуйте речовини у порядку збільшення вмісту (масової частки) Оксигену:

 

А  FeO;

Б  K2O;

В  CO2;

Г  MnO2.

 

 

 

У завданнях 13–15 після слова «Відповідь» напишіть числа, які Ви отримаєте після певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається ). Позначте свою відповідь у бланку відповідей.

(Кожна правильна відповідь 1 бал)

 

13. Визначте відносну атомну масу хімічного елемента, який входить до складу речовини Х2О3, якщо відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 160.

__________________________________________________________________               __________________________________________________________________

       Відповідь: _________

 

14. Масова частка елемента Х у сполуці складу ХО становить 92,8 %. Визначте порядковий номер невідомого елемента.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь: _______________

 

15.              Визначте загальну кількість атомів у речовині, яка складається із Карбону (масовою часткою 15,79 %)  та Сульфуру (масовою часткою 84,21 %).

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Відповідь: _______________

 

13. Визначте відносну атомну масу хімічного елемента, який входить до складу речовини Х2О3, якщо відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 102.

_________________________________________________________________               _________________________________________________________________

       Відповідь: _________

 

14. Масова частка елемента Х у сполуці складу ХCl становить 64 %. Визначте порядковий номер невідомого елемента.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь: _______________

 

15.              Визначте загальну кількість атомів у речовині, яка складається із Сульфуру (масовою часткою 40 %) та Оксигену (масовою часткою 60 %).

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Відповідь: _______________