12.11.15

 


1.        Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів з порядковими номерами...

а)33 і 34       б) 51 і 15         в) 32 і 40

2.          Вкажіть порядкові номери елементів, що належать до однієї групи: 7, 16, 23

(1)23і 16;          (2) 7 і 23;       (3)16 і 7.

3.          Скільки нейтронів містить ядро атома елемента № 50?

а) 50;                  б) 69;             в) 118;         г)  119.

4.         Вкажіть порядковий номер елемента, атом якого має на зовнішньому рівні 7 електрони:

а) № 7;               б) № 9            в) №25;          г) № 43 .

5.      Що спільне у будові атомів з порядковими номерами 
12 і 17:

а) заряд ядра; б) кількість електронів; в) кількість електронів на зовнішньому рівні; г) кількість електронних рівнів;

6.      Вкажіть, як змінюються металічні властивості хімічних елементів у рядах: KСаSe (збільшуються чи зменшуються) Чому?

7.      Електронні формули атомів хімічних елементів мають закінчення:

а) ...6s2;

б) ...2s22p3.

Встановіть  елементи, напишіть формули вищих оксидів та вкажіть їх характер (основний, кислотний, амфотерний). Дайте назви всім речовинам.

8.      Назвіть елемент за такими даними: Знаходиться в VІ групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду 80. Дайте характеристику елемента.

9.      Тривалентний  метал масою 5,4 г прореагував з киснем об’ємом 3,36л (н.у). Що це за метал?

10. Елемент V групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка Гідрогену в якій становить  3,85%. Визначте елемент.

11. Електронна формула атома має закінчення: ...4s2; Встановіть елемент та напишіть відповідні рівняння реакцій:


Х→ХО→Х(ОН)2→ ХSO4BaSO4