12.11.15


Завдання..


1. Обчисліть кількість молекул оцтової кислоти кислоти (СН3СООН) кількістю речовини 3,5 моль.

2. Обчисліть відносну густину амоніаку(NH3 ) за гелієм .

3. Обчисліть кількість речовини цинк оксиду масою 1,62г.

4. Який об’єм за (н.у.) займає водень масою 2г.

5. Обчисліть скільки йонів Са2+, I- в кальцій йодиді (СаI2) кількістю речовини  2 моль.

6. Маса 1л газу (н.у.) дорівнює 1,52г. До його складу входять атоми Фосфору та Гідрогену. Масова частка Гідрогену у сполуці становить 8,82%. Знайти формулу газу.

7. Відносна густина газу, що складається з атомів Карбону та Гідрогену, за азотом становить 1. Знайти молекулярну формулу газу, якщо масова частка Карбону становить 85,714%.