12.11.15

Тема "Розчини"


1.У воді масою 874 г розчинили 2 моль нітратної кислоти. Яка масова частка кислоти в одержаному розчині?


2. До розчину магній сульфату масою 300 г з масовою часткою солі 15 % долили 200 мл води. Яка масова частка речовини в новому розчині?


3.У розчині масою 400г з масовою часткою калiй гiдроксиду 
10 % розчинили 20 г калiй гiдроксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчинi.


4. До розчину калiй хлориду масою 80 г з масовою часткою солi 15 % додали розчин калiй хлориду масою 120 г з масовою часткою солi 30 %. Обчисліть масову частку солi в новому розчині?


5. До розчину хлоридної кислоти об'ємом 44,47 мл з концентрацією 12,9% та густиною 1,12 г/мл обережно додали 50г води. Знайти концентрацію кислоти у новому розчині.


6. Обчисліть масу води та масу 77% розчину нітратної кислоти, які необхідно узяти для приготування розчину масою 500г з масовою часткою кислоти 45%.


7. 40,3 мл 37,8-% розчину нітратної  кислоти (ρ = 1,24 г/см3) обережно випарували. При цьому виділилось 10 г води. Знайти концентрацію кислоти у новому розчині.


8. У лабораторії провели випаровування 1,2 кг розчину з масовою часткою солi 28 %. Розчин, що залишився, має масу 1 кг. Обчисліть масову частку солi в новому розчині.