7 клас


III рівень
1. Сполука, що використовується як нітратне добриво, містить один атом Калію, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену. Напишіть її хімічну формулу та обчисліть масові частки елементів у ній.
Відомо: KNO3                    Знайти: W(K)-? W(N)-? W(O)-?
Розв'язування:
Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=39+14+3•16=101
W(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39/101=0,39
W(K)=0,39 або, помноживши на 100%, одержимо 39%.
W(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14/101=0,14
W(N)=0,14 або, помноживши на 100%, одержимо 14%.
W(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316/101=0,47
W((O)=0,47 або, помноживши на 100%, одержимо 47%.
Відповідь: W(K)=0,39 або 39%; W((N)=0,14 або 14%; W((O)=0,47 або 47%.

II рівень

4. Обчисліть масову частку Натрію в натрій сульфіді (Na2S).

5. Обчисліть масову частку Оксигену в нітроген (ІV) оксиді (NO2).

6. Обчисліть масову частку Гідрогену у фосфіні (РН3).

III рівень

7. Обчисліть масові частки елементів у фосфор(V) оксиді (Р2O5).

8. Обчисліть масові частки елементів у хром(ІІІ) оксиді (Сг2O3).

9. Обчисліть масові частки елементів у бром (VІІ) оксиді (Вг2O7).

IV рівень

10. Обчисліть, в якому з оксидів, купрум (І) оксиді (Сu2O) чи купрум (ІІ) оксиді (СuО), масова частка Оксигену є більшою.

11. До складу речовини входять: Барій - 69,54%, Карбон - 6,1% і Оксиген - 24,36%. Знайдіть формулу речовини.


Техніка безпеки